Targi Dziedzictwo

5-7 października 2016 roku w Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska w Warszawie odbyły się:

Targi Konserwacji i Restauracji Zabytków oraz Ochrony, Wyposażenia Archiwów, Muzeów i Bibliotek.

To jak ważne to było wydarzenie może świadczyć lista znamienitych gości którzy objęłi patronat honorowy:

 • Małgorzata Kidawa-Błońska – Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 • prof. dr hab. Wojciech Fałkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
 • dr Wojciech Woźniak – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych
 • Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
 • Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent m.st. Warszawy
 • dr Tomasz Makowski – Dyrektor Biblioteki Narodowej
 • nadbryg. mgr inż. Leszek Suski -Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Szef Obrony Cywilnej Kraju
 • ks. bp Michał Janocha – Biskup Pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej,
 • Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski
 • ks. bp Wiesław Alojzy Mering – Biskup Diecezji Włocławskiej, były Przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski
 • Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa – Prawosławny Metropolita Warszawski i całej Polski
 • Patronat Ogólnopolskich Dni Konserwatorskich objęli : dr hab. Magdalena Gawin – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków
 • Barbara Jezierska – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wydarzenie to było okazją do poszerzenia aktualnych informacji na temat konserwacji i restauracji zabytków stanowiących cenny dorobek kulturowy kraju. Ta edycja targów kładła nacisk na promocję działań mających na celu zachowanie zabytków dla kolejnych pokoleń. W ciągu trzech dni zaprezentowano problematykę: walki z przestępczością wobec dóbr kultury, problematykę ochrony i konserwacji zabytków techniki, zastosowanie monitoringu wizyjnego i pożarowego oraz systemów RFID w ochronie zabytków i obiektów muzealnych.

Poruszono tematy orzecznictwa administracyjnego i konserwatorskiego, temat zmian w Polskim prawie ochrony zabytków, temat zastosowania technik nuklearnych do identyfikacji i konserwacji obiektów o znaczeniu historycznym, temat kolorystyki w obiektach zabytkowych, temat pozyskiwania Funduszy Europejskich dla Zabytków.

Omówiono stosunek społeczeństwa polskiego do zabytkowych budynków oraz polityki ich ochrony i opieki nad nimi. Projektowanie w zabytkach. Współpracę architekta z konserwatorem.

Poruszono kwestię architektury drugiej połowy XX wieku z uwzględnieniem tego co chronić, o co dbać, co burzyć.
Zaprezentowano innowacyjne techniki i technologie w zabytkowej przestrzeni.

W panelu o „Zabytkach sakralnych” zaprezentowano specyfikę zabytków sakralnych, min.: zabezpieczanie obiektów sakralnych przed wilgocią bezinwazyjną, skuteczną metodą elektroniczną, renowacje i odtwarzanie historycznych płytek podłogowych i ściennych. Omówiono współpracę Diecezjalnych Konserwatorów Zabytków i Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków. Poruszono problemy konserwacji sakralnych obiektów drewnianych na przykładzie cerkwi kościoła prawosławnego oraz ważny temat farb i tynków mineralne w renowacji obiektów sakralnych.
Dodać warto iż Targom towarzyszyły bardzo ciekawe wystawy min:

 • „A jednak jest Warszawa!!!”; wystawa prezentowana przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz Archiwum Państwowe w Warszawie
 • „Elizeum – podziemny salon księcia, dla przyjaciół i pięknych pań”; prezentowana przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
 • „Drewniana architektura sakralna – zasób, ochrona i konserwacja”; prezentowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa
 • „Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat”; prezentowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa
 • Prezentacja projektu zagospodarowania terenu Fortu VIII Służew w Warszawie; przygotowana przez Fest Grupa Sp. z o.o. oraz Turret Development Sp. z o.o.