Projektowanie pomieszczeń instytucji edukacyjnych

Nasza firma zajmuje się kompleksowym projektowaniem i wyposażaniem pomieszczeń przeznaczonych do pracy z dziećmi. Wykonujemy projekty, dobieramy elementy wyposażenia, wykonujemy wizualizacje, doradzamy przy wyborze wyposażenia i dopasowujemy do potrzeb danej placówki, rodzaju zajęć. W projektach uwzględniamy ergonomię mebli, atesty, gwarantujące komfortowe i odpowiednie warunki pracy indywidualnej i w grupach.

Oferta jest skierowana głownie do:

 • Szkół podstawowych i średnich
 • Przedszkoli
 • Żłobków
 • Świetlic
 • Poradni pedagogicznych

Kompleksowe przygotowanie aranżacji pomieszczeń obejmuje:

 • przygotowanie dokumentacji wyjściowej po wcześniej przeprowadzonych pomiarach lub analizie dokumentacji techniczne,
 • przeprowadzenie inwentaryzacji fotograficznej,
 • rozplanowanie układu funkcjonalno-użytkowego pomieszczeń: rozmieszczenie ścian działowych, podział przestrzeni,
 • opracowanie układu mebli, oświetlenia, punktów elektrycznych z uwzględnieniem infrastruktury elektronicznej i technicznej (monitory, komputery, telefony itp.),
 • dobór mebli, rozmieszczenie pozostałych elementów aranżacji,
 • opracowanie rzutów i wizualizacje wnętrza wraz z wymiarami, przekroje lub rozwinięcia ścian,
 • przygotowanie koncepcji materiałowej, kolorystycznej,
 • rozpisanie zapotrzebowania na materiały i wyposażenia każdego pomieszczenia wraz z szacunkowym kosztorysem,
 • przygotowanie adresów producentów lub dostawców mebli, opraw oświetleniowych, materiałów wykończeniowych itp.,
 • rysunki rozmieszczenia punktów oświetleniowych, włączników i gniazd wtykowych, punktów c.o., wod-kan i instalacji teletechnicznej, z uwzględnieniem kombinacji sterowania oświetleniem itp.,
 • poglądowe wizualizacje 3D wybranych pomieszczeń,
 • nadzór autorski i koordynacja prac wykończeniowych.

Posiadamy doświadczenie w zakresie doradztwa w wyborze narzędzi wpisujących się w założenia technologii informacyjno-komunikacyjnej wraz z odpowiednimi aplikacjami tematycznymi. Nowoczesne tablice, monitory interaktywne, sprzęt komputerowy, proste intuicyjne oprogramowanie multimedialne, innowacyjne pomoce naukowe dostosowujemy odpowiednio do etapu edukacyjnego i zakresu realizacji podstawy programowej w poszczególnych typach szkół i placówek.