Projekt koncepcyjny

Biorąc pod uwagę fakt, iż nie wszyscy nasi klienci zainteresowani są szczegółowym projektem zawierającym kosztorys materiałów i sprzętu, doborem detali, spisem producentów oraz lokalizacją sklepów, chcących jednak aby projekt koncepcyjny posłużył za wzór dla aranżowanego wnętrza, pragniemy przedstawić atrakcyjną ofertę przygotowania projektu koncepcyjnego.

Projekt zawiera:

Wstępne spotkanie projektanta z klientem, na spotkaniu omawiane są warunki wykonania projektu. Spotkanie jest niezobowiązujące i bezpłatne. Po spotkaniu klient decyduje, czy będzie z nami współpracować.
Przygotowanie projektu koncepcyjnego w oparciu o przeprowadzone ankiety, wywiad z klientem. Uzgodnienie ogólnych wytycznych projektu opartych na sugestiach klienta połączone z propozycjami projektanta.
Przedstawienie projektu. Omówienie poprawek do projektu koncepcyjnego/ustalenie wykonania drugiej wersji projektu.
Przygotowanie wydruków (papier fotograficzny).
Przygotowanie wizualizacji 3D.
Przygotowanie dokumentacji – rzuty pomieszczeń z narysowanymi elementami funkcjonalnymi wraz z wymiarami: meblami wbudowanymi, meblami wolno-stojącymi, rozmieszczeniem punktów światła (uproszczona charakterystyka materiałów).
Możliwość uzyskania dodatkowych rozrysowań dla wykonawców lub konsultacji.

Oferta zawiera:

  1. Wstępne spotkanie projektanta z klientem, na spotkaniu omawiane są warunki wykonania projektu. Spotkanie jest niezobowiązujące i bezpłatne. Po spotkaniu klient decyduje, czy będzie z nami współpracować.
  2. Przygotowanie projektu koncepcyjnego w oparciu o przeprowadzone ankiety, wywiad z klientem. Uzgodnienie ogólnych wytycznych projektu opartych na sugestiach klienta połączone z propozycjami projektanta.
  3. Omówienie projektu.
  4. Omówienie poprawek do projektu koncepcyjnego/ustalenie wykonania drugiej wersji projektu.
  5. Przygotowanie wydruków (papier fotograficzny).
  6. Przygotowanie wizualizacji 3D.
  7. Przygotowanie dokumentacji – rzuty pomieszczeń z narysowanymi elementami funkcjonalnymi wraz z wymiarami: meblami wbudowanymi, meblami wolno-stojącymi, rozmieszczeniem punktów światła (uproszczona charakterystyka materiałów).
  8. Przekazanie materiałów.
  9. Możliwość uzyskania dodatkowych rozrysowań dla wykonawców lub konsultacji płatna dodatkowo.

 Orientacyjny koszt oferty (za jedno pomieszczenie)*:

Do 30 m2600 zł netto
31-64 m2650-800 zł netto
65-99 m2850 zł-1000 zł netto
Powyżej 100 m22000 zł netto

*) Oferta nie zawiera kosztów dojazdu (Koszt dojazdu w wysokości 0,8358 zł za 1 km).
Oferta dotyczy klientów indywidualnych. Zapraszamy do zapoznania się z dostępnymi opcjami oferty.