Targi Dziedzictwo

Na targach ochrony i konserwacji zabytków i dzieł sztuki w poszczególnych panelach poruszane były tematy: Orzecznictwo  Administracyjne i  Konserwatorskie .Organizatorem był  Departament Ochrony Zabytków, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Polskie  Prawo Ochrony Zabytków – propozycje zmian.  Organizatorem był Departament Ochrony Zabytków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prewencja i profilaktyka  w zwalczaniu przestępczości wobec zabytków.  Omówiono…